Salgsbetingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av flybilletter fra FlyViking AS til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på FlyViking.no er tilgjengelig på norsk og engelsk. For å kunne handle på FlyViking må du ha fylt 18 år. Kjøp av flybilletter er blant annet regulert i

  • avtaleloven
  • angrerettloven
  • markedsføringsloven
  • e-handelsloven

I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev eller e-post.

Parter

  • Selger er FlyViking AS, Strandveien 10, 9060 Lyngseidet, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". 
  • Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

Bestilling
Din bestilling vil bli registrert i vår database. FlyViking AS vil levere i henhold til bestillingen dersom denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss gjennom vårt salgstilbud, markedsføring eller på annen måte.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på den epost du oppgir i bestillingen. Ved endringer og i de tilfeller vi har behov for å sende meldinger/beskjeder til deg, er det KUN den oppgitte epost som vil benyttes. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. 

Bestilling av billett for barn som reiser alene
Det er mulig å bestille billett for barn (5-11 år) som reiser alene med FlyViking. Dette kan pr nå kun gjøres direkte til vårt kundesenter.

Det vil tilkomme et gebyr pr barn på 380 kroner per flystrekning innen Norge. Dette gebyret er refunderbart uansett billettype forutsatt at billetten blir avbestilt senest dagen før avgang. Det er et begrenset antall barn som kan reise alene per avgang. Foresatte må bekrefte sin egen identifikasjon ved innsjekk og ved utgang, samt fødselsattest for barn som ikke har eget ID kort. 

Endringer                                                                                                                                                                                  
Vær oppmerksom på de individuelle regler for endring av den billettypen du velger å kjøpe. Felles for alle billettyper - også fleksible billetter - er at avreisested og destinasjoner ikke kan endres.

Ruteendringer
Hvis en ruteendring blir gjort, vil det bli sendt varsling om dette til epostadresse eller mobilnummer oppgitt i bestillingsprosessen. Hvis endringen er større enn to timer fra opprinnelig reiserute vil du kunne heve kjøpet og få full refusjon. Med mindre endringer på inntil to timer, gjelder ordinære regler for endring og avbestilling.

Avbestilling
Når det gjelder bestilling av flybillett har du anledning til å heve kjøpet innen 24 timer etter at bestilling er foretatt. 24 timers regelen er fastsatt gjennom ECACs Airline and Airport Voluntary Commitment to Passengers. 
For billetter kjøpt mindre enn 24 timer før avreise, gis det full refusjon inntil 12 timer fra bestillingstidspunkt, men ikke senere enn inntil 4 timer før avgang. Delvis benyttede reiser er ikke omfattet av 24 timers angrefrist. Ved avbestilling i henhold til disse reglene, vil det tilkomme et administrasjonsgebyr på kr 150. Eventuelle gebyrer som for eksempel kortgebyr, refunderes ikke.
Enkelte billettyper har andre avbestillingsvilkår som det vil opplyses om i bestillingsdialogen med FlyViking AS. Ved avbestilling av tidligere endrede billetter refunderes ikke endringsgebyret.

Websiden og publikasjoner
Vi tilstreber oss å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om skrive- og trykkfeil, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt av oss gjennom våre salgstilbud, markedsføring eller på annen måte. 

Priser flybillett
Totalpriser inkluderer alltid alle avgifter og skatter. Totalprisen kan i løpet av bestillingsprosessen vises som en delpris, nedbrutt på strekning, uten avgift eller per person, der dette gir en bedre oversikt eller der det ikke er mulig å vise totalprisen. Totalprisen vil alltid være tydelig vist på siden i tillegg til delprisen. 
En reservasjon vil ikke kunne anses som endelig bekreftet før kredittkort er belastet er og elektronisk billett er utstedt.
Flybilletter kan kun betales med kredittkort. Kortet belastes umiddelbart etter bestilling. Dersom belastning ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om eventuell kansellering på oppgitt epost.

Reklamasjon
Du har selv ansvar for å sjekke at flybilletten(e) du mottar er korrekt utstedt i henhold til din bestilling. Dersom flybilletten du mottar innehar andre betingelser og/eller reisedatoer enn hva du har bestilt, må du snarest mulig gi beskjed om dette slik at ny flybillett i henhold til din gitte bestilling kan utstedes.. Ved uriktig bruk eller svikt av maskin- og programvare hos bruker som fører til feil i bestilling eller tap av plasser eller priser, ligger alt ansvar hos bruker. FlyViking AS vil ikke påta seg noe erstatningsansvar i slike tilfeller.

Om en reise blir avbestilt av deg etter at avbestillingsfristen er utløpt eller at du av ulike grunner ikke kan benytte deg av billetten, kan du alltid kreve refundert skatter og avgifter. Dette kravet må fremmes skriftlig til FlyViking senest 1 måned etter avgangen du skulle reist med.

Vi anbefaler deg å kjøpe reise og avbestillingsforsikring hos ditt forsikringsselskap.

Personopplysninger
Vi behandler kun personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når du har samtykket i utleveringen, det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

For spørsmål relatert til personvern knyttet til produkter og tjenester som vi tilbyr, kan man ta kontakt med selskapet.

Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor, og for flyreiser også for Reklamasjonsnemnda for rutefly.


Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.