Skadet eller mistet bagasje

Skadet eller mistet bagasje

Skadet bagasje
Hvis du oppdager Skade på Innsjekket Bagasje ved ankomst på bestemmelsesstedet, må du umiddelbart melde fra til våre representanter om dette og fylle ut skjema for skadet bagasje.

Dersom innehaver av Bagasjekvitteringen henter ut sin Innsjekkede Bagasje uten å innlevere klage vil dette være tilstrekkelig bevis for at Bagasjen ble utlevert I god stand og I samsvar med de Generelle Vilkår for Befordring. Motstridende krav må i tilfelle bevises av passasjeren.

Avhengig av hvilken type skade, reparerer vi bagasjen din eller gir deg erstatning for det bagasjen var verdt på skadetidspunktet.

Det kan oppstå riper, merker, bulker og andre småskader under normale transportforhold. Vi forutsetter at du skjønner at vi ikke kan stå ansvarlig for slik alminnelig slitasje.

Hvis innholdet i bagasjen din er skadet (uten at det er skade utenpå selve bagasjen), anbefaler vi at du tar kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Forsinket Bagasje

Meld fra om forsinkelsen på flyplassen med en gang

  • Dersom bagasjen din ikke kommer med samme fly som deg, må du straks melde fra til våre representanter på flyplassen.
  • Du vi da få en rapport med deg fra dem
  • Når vi finner bagasjen din, tar vi kontakt for å avtale levering.

Erstatte nødvendige ting

Hvis du må kjøpe toalettsaker eller andre nødvendige ting du hadde i den innsjekkede bagasjen, eller leie viktig utstyr fordi ditt er forsinket, kan du be om å få tilbakebetalt kostnadene innen rimelighetens grenser.

  • Du må ta vare på originale kvitteringer  for de må forevises hvis du vil ha pengene tilbake.
  • Du må kreve erstatning innen 21 dager etter at du har fått bagasjen tilbake.

Hvis bagasjen din er forsinket på hjemveien, regner vi med at du har tilgang til det du trenger. I slike tilfeller er det ikke vanlig at vi eller forsikringsselskapet ditt dekker kostnader for nødvendige innkjøp.

Hvis vi ikke har funnet bagasjen din etter 21 dager, kan du kreve erstatning for tapt bagasje.

Har du reiseforsikring?

Det kan lønne seg å sjekke hva reiseforsikringen dekker først, dersom bagasjen din forsvinner eller er forsinket. Vårt ansvar er begrenset av internasjonale regelverk i likhet med alle andre  flyselskaper.